lokalizacja!
Bitomat Bitcoin w Bydgoszczy znajduje się obecnie pod adresem
Zielone Arkady, Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz.

Regulacja kryptowalut - kwiecień 2022

Biorąc pod uwagę wielkość branży i zbliżający się nacisk regulacyjny w związku z sytuacją na Ukrainie, warto teraz podsumować obecny stan regulacji. Czy konieczne jest globalnie skoordynowane podejście do regulacji?

Czytaj artykuł

Na początku marca, prezydent Biden podpisał długo oczekiwane rozporządzenie wykonawcze w sprawie zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju zasobów cyfrowych, będące wyraźnym ukłonem w kierunku branży kryptowalut.

To zarządzenie zobowiązuje Biały Dom do wzięcia udziału w badaniach nad kryptowalutami i zaangażowania departamentów w całym rządzie do współpracy przy tworzeniu ram regulacyjnych dla aktywów cyfrowych. Przedstawia również

„ogólnorządowe podejście do radzenia sobie z ryzykiem i wykorzystania potencjalnych korzyści płynących z zasobów cyfrowych, oraz ich technologii”.

szala, symbol prawa oraz regulacja na białym stole
Zarządzenie ma w założeniu skupiać się na prywatności, bezpieczeństwie, i integracji finansowej.

Według Digital Currency Governance Consortium Światowego Forum Ekonomicznego członek komitetu Jeremy'ego Alliare'a, wypowiada się o sytuacji w sposób następujący:

„Zarządzenie ma na celu zbadanie i zaangażowanie w konstruktywne rozwiązywanie problemów związanych ze znanymi zagrożeniami, które istnieją w dotychczasowym systemie finansowym i nowej sieci."

Ta eksploracja, dodał Allaire, obejmie:

„prywatność, bezpieczeństwo, integrację finansową, globalną konkurencyjność dla USD”.

Biały Dom ma zamiar podjąć wspólny wysiłek w celu uregulowania branży aktywów cyfrowych – biorąc pod uwagę rozmiar i rozwój branży, ten nacisk na regulację będzie trudny do realizacji i wzbudzi wiele kontrowersji. Być może ochłodzi go kwestia zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę? Niektózy sugerują, że ewentualność wykorzystania krypto przez Rosję w celu popełniania przestępstw wojennych przekonuje wielu zwolenników krypto do zaakceptowania części regulacji. Oczywiście sytuacja komplikuje się, jako że Ukraina również korzysta z BTC w tym konflikcie - może nawet bardziej.

Kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 1,7 biliona dolarów. Co 24 godziny wymieniane są kryptowaluty o wartości 91 miliardów dolarów, w większości Bitcoin lub Ethereum.

Biorąc pod uwagę wielkość branży i zbliżający się nacisk regulacyjny, warto teraz podsumować obecny stan regulacji. Czy konieczne jest globalnie skoordynowane podejście do regulacji?

Jeśli przed odpowiedzią na to pytanie, oraz przed lekturą analizy obecnych regulacji, oraz przed samym regulacjami, chcesz przeprowadzić transakcję na Bitcoin, zainteresuje Cię temat promocji na Bitcoin.

Czy regulacja kryptowalut jest nieunikniona?

Ponieważ tradycyjny system finansowy pozostaje połączony z rozrastającym się ekosystemem kryptowalut, ta rosnąca łączność rodzi obawy, ponieważ mogą z niej wyniknąć skutki uboczne wpływające na stabilność systemu.

Od pewnego czasu, kryptowaluty postrzegane były jako narzędzie do dywersyfikacji, ale ten obraz teraz może powoli ulegać zmianom. Na początku tego roku, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował dane wskazujące na korelację między bitcoinem a S&P 500. Budzi to obawy przed "rozlaniem się" sentymentu inwestorów między giełdą a kryptowalutami.

Krótko po tej analizie, Rada Stabilności Finansowej ostrzegła przed konsekwencjami dla globalnej stabilności finansowej, jeśli aktualna trajektoria wzrostu skali i wzajemnych powiązań kryptowalut z tymi instytucjami będzie kontynuowana. Mogłoby to rozregulować stabilność innych aktywów. Gdyby kursy na świecie zaczęłyby wahać się tak jak kursy krypto, efektem mogłyby być niespłacone kredyty, eksmisje, stres, gwałtowne zmiany podaży i popytu w różnych branżach, kryzys gospodarczy. Jednak biorąc pod uwagę wiele luk w danych, które istnieją w odniesieniu do aktywów kryptograficznych, kompleksowa ocena skutków makroekonomicznych jest nadal nieco poza zasięgiem ekspertów.

Transakcje transgraniczne bez pośredników są problemem

Co więcej, natura technologii kryptowalut jest taka, że ​​umożliwia transakcje transgraniczne bez potrzeby istniejących pośredników finansowych.

Nowe aplikacje i modele, takie jak tokenizacja, zdecentralizowane finanse, NFT (tokeny niewymienialne) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne, rzucają wyzwanie tradycyjnym modelom, które określają, kto jest obecnie uważany za „osobę”, czym jest „wartość” i jak ta „wartość” może zostać wykorzystana. 

Grozi to bezpośrednim konfliktem z istniejącymi przepisami dotyczącymi transgranicznych przepływów danych, praw własności intelektualnej i kontroli kapitału. Mogłoby to również prowadzić do niejasności w środowisku podatkowym, a także stwarzać wiele problemów politycznych.

Potencjalne konsekwencje kryptowalut dla globalnej stabilności finansowej oraz charakterystyczny charakter podstawowej technologii świadczą o znaczeniu priorytetyzacji dyskusji i decyzji regulacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym.

atrybut sędziego, młotek drewniany oraz bitcoin
Kryptowaluty umożliwiają transakcje transgraniczne bez potrzeby istniejących pośredników finansowych, co jest problematyczne dla regulatorów.

Obecny stan regulacji Bitcoin - na kwiecień 2022

Według Global Future Council on Cryptocurrencies Światowego Forum Ekonomicznego, nie było skoordynowanych na szczeblu międzynarodowym regulacji dotyczących kryptowalut — chociaż organy międzynarodowe pracowały nad oceną ryzyka i odpowiednimi reakcjami politycznymi na wzrost liczby kryptowalut.

Na całym świecie banki centralne i regulatorzy już obserwują ten rosnący trend. Chociaż mają wspólny cel – stabilizację swoich systemów monetarnych oraz pobudzanie innowacji i wzrostu gospodarczego – kraje od Chin po Salwador już zaczynają rozważać i wdrażać różne opcje regulacyjne.

W przypadku tych krajów, cele wydają się być w dużym stopniu zgodne:

  • ochrona konsumenta,
  • zapobieganie nielegalnemu finansowaniu,
  • ochrona integralności rynku,
  • promowanie innowacji.

Przynajmniej w teorii. Podejścia tych krajów do osiągniecia tych celów są jednak różne.

Podczas gdy niektóre jurysdykcje, takie jak Indie, zmieniły obowiązujące przepisy, inne, takie jak Liechtenstein, zaproponowały modele na zamówienie. Inne podejście, pozornie preferowane przez Unię Europejską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, proponuje utworzenie zupełnie nowych organów regulacyjnych, które kompleksowo zajmą się branżą. Te zapędy do regulowania Bitcoina wydają się być niebezpieczne.

symbol sądu oraz ręka trzymająca bitcoin
Regulatorzy na świecie chcą stabilizacji systemów monetarnych, ale też pobudzenie innowacji i wzrostu gospodarczego.

Te różnice terytorialne, oferując jednocześnie możliwości arbitrażu jurysdykcyjnego, stwarzają niepewność i zwiększają obciążenie przedsiębiorstw działających w tym sektorze w zakresie przestrzegania przepisów. Sytuację pogarsza brak wspólnych standardów i terminologii.

Aby uzyskać prawdziwie globalnie skoordynowane podejście, kraje i organizacje międzynarodowe muszą ze sobą współpracować, wykorzystując tzw. “best practices” i zdobytą przez siebie wiedzę. W praktyce, regulatorzy będą prawdopodobnie kierować się własnym interesem, uzasadniając decyzje "interesem publicznym". Oprócz oceny ryzyka i ustanowienia wspólnych standardów, istnieje również pilna potrzeba wykorzystania samej technologii do opracowania integracyjnych rozwiązań poprzez współpracę publiczno-prywatną.

Co dalej w kwestii regulacji kryptowalut w 2022?

Czy rozporządzenie wykonawcze Białego Domu jest krokiem w kierunku umożliwienia współpracy między agencyjnej? W założeniu, globalnie skoordynowane podejście, obejmujące współpracę międzynarodową wokół regulacji dotyczących kryptowalut ma chronić konsumentów i zapobiegać nadużywaniu kryptowalut do nielegalnych działań. Czy tak jest w rzeczywistości?

Forum ds. Zarządzania Walutą Cyfrową, składające się z ponad 80 organizacji i reprezentujących różne sektory i regiony, pracuje w tym celu. Drugi etap prac skoncentrował się na badaniu makroekonomicznych skutków walut cyfrowych i informowaniu o podejściach regulacyjnych do nich, ponieważ zainteresowane strony nadal eksperymentują z tymi instrumentami i przyjmowaniem kryptowalut, stablecoinów i walut emitowanych przez banki centralne.

Jeśli przed regulacjami chcesz przeprowadzić transakcje Bitcoin, zajrzyj do naszego poradnika Czym jest krypto i jak je kupić.

Strona Główna